MULTI-STAGE

ENDURO
& KIDS MTB

8 IULIE, 2023 • BUSCAT, CLUJ

8 IULIE, 2023
BUSCAT, CLUJ

ÎNAPOI

GIVEAWAY

REGULAMENTUL CAMPANIEI “ GIVEAWAY HANORAC PERSONALIZAT HEITS APUSENI BIKE CUP”SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


Organizatorul campaniei “ GIVEAWAY HANORAC PERSONALIZAT HEITS APUSENI BIKE CUP” este Asociația Club Sportiv Cubs Cluj-Napoca, cu sediul social în municipiul Câmpia Turzii, Str. Moților nr. 2, având datele de identificare CIF 38996846, dată înființare: 9 martie 2018.


Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.


Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.


Pe perioada Campaniei, Asociația Club Sportiv Cubs Cluj-Napoca va desfãşura urmãtoarele acțiuni:

1.        Va posta giveaway-ul pe pagina oficială de Instagram a Apuseni Cup;

2.        Va extrage aleatoriu 1 câștigător pe baza comentariilor lăsate la postarea giveaway-ului;

3.        Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Instagram Apuseni Cup;

4.        Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.


SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI


Campania se va desfãşura în perioada 01 iulie – 06 iulie 2023 (ora 23:59), pe pagina de Instagram (https://www.instagram.com/apuseni_cup/) a organizatorului.


SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. 

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã dea follow paginii de Instagram Apuseni Cup (https://www.instagram.com/apuseni_cup/) și să lase un comentariu la postarea giveaway-ului în care să dea tag unui prieten. 


SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL GIVEAWAY-ULUI 


Utilizatorii vor afla despre giveaway de pe pagina de Instagram Apuseni Cup: https://www.instagram.com/apuseni_cup/.

Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie o dată ce dau follow paginii de Instagram Apuseni Cup și lasă un comentariu la postarea de giveaway în care să dea tag unui prieten.


SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI


Premiul constă într-un hanorac personalizat marca HEITS Apuseni Bike Cup.

Premiile se vor acorda pe baza extragerii aleatorii, prin intermediul platformei www.simpliers.com, a doua comentarii de la postarea ce anunță giveaway-ul.


SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR


Câștigătorul se va extrage în data de 07 iulie 2023, și va fi anunțați pe pagina de Instagram Apuseni Cup, printr-o postare în data de 07 iulie 2023, până cel târziu la ora 20:00.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câştigãtorului giveaway-ului li se va aduce acest lucru la cunoștință în data de 07 iulie 2023, pe pagina oficială de Instagram Apuseni Cup.

Ulterior anunţului, câștigătorul va fi contactat prin mesaj direct pe Instagram pentru a i se lua datele de contact la care se va face livrarea premiului. 

În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul în cauzã va fi acordat unor alt participant, printr-o nouã extragere aleatorie.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul va intra în posesia premiului, începând cu data de 08 iulie 2023. Premiul va fi expediat prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator sau poate fi preluat personal de la cortul de Merch în ziua evenimentului la locul acestuia. Înainte de trimiterea premiului prin curier sau Poșta, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.


SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 08 iulie 2022, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.


SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI


Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Instagram Apuseni Cup.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE


1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Giveaway, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Giveaway, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Giveaway.


SECŢIUNEA 12. LITIGII


În cazul unor litigii apãrute între organizatorul ..Club Sportiv Cubs Cluj-Napoca… şi participanţii la giveaway, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Data publicării prezentului regulament: 30.06.2023

Organizator,

ACS CUBS Cluj-Napoca

Președinte Alexandru Zadic